Tvrtka ANZOTICA COSMETICS d.o.o. uspješno je provela projekt pod nazivom „Uvođenje norme ISO 9001:2015 radi ostvarenja konkurentske prednosti tvrtke ANZOTICA COSMETICS d.o.o.“, referentnog broja KK.03.2.1.14.0264.

Projekt pod nazivom “Uvođenje norme ISO 9001:2015 radi ostvarenja konkurentske prednosti tvrtke ANZOTICA COSMETICS d.o.o.” omogućit će jačanje tržišne pozicije kroz bolju sljedivost proizvodnog procesa i poboljšanje kvalitete proizvoda. Projekt rješava problem slabe kontrole nad proizvodnim procesom, što posljedično znači i troškovnu efikasnost. Projekt će rezultirati povećanjem broja djelatnika  – 1 djelatnik do 2022., ostvarenje prihoda od izvoza do 2022. te povećanjem ukupnih prihoda za 20% do 2022.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 103.915,00 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 69.132,00 kn

Bespovratna sredstva – 58.070,88 kn

Privatni doprinos – 45.844,12 kn

Projekt je započeo 01. veljače 2020. te je završio 01. veljače 2021.

Svrha projekta je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost ANZOTICA COSMETICS d.o.o.“

Kontakt osoba za više informacija: Marija Meglaj,+385 95 818 0522, e-mail: [email protected]

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Tvrtka ANZOTICA COSMETICS d.o.o. uspješno je provela projekt pod nazivom „Certificiranje proizvoda tvrtke Anzotica Cosmetics d.o.o. s ciljem jačanja tržišne pozicije na inozemnom tržištu“, referentnog broja KK.03.2.1.12.0059.

Projekt pod nazivom “Certificiranje proizvoda tvrtke Anzotica Cosmetics d.o.o. s ciljem jačanja tržišne pozicije na inozemnom tržištu.” nastoji osnažiti kapacitete poduzeća za plasiranje na međunarodnim tržištima kroz certifikaciju glavnih proizvoda koji se planiraju izvoziti, čime će se ti isti proizvodi uskladiti s međunarodno priznatim normama, certifikatima, ali i sa zakonskom regulativom tržišta na koji se proizvod izvozi. Rezultat ovog projekta bit će spremnost proizvoda za izvoz na ciljana međunarodna tržišta. Povećanim izvozom proizvoda ostvarit će se osnovni poslovni ciljevi, a to su rast prihoda od prodaje, rast izvoza poduzeća te stvaranje preduvjeta za nova zapošljavanja i daljnji rast.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 829.600,00 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 729.600,00 kn

Bespovratna sredstva – 620.160,00 kn

Privatni doprinos – 209.440,00 kn

Projekt je započeo 15. ožujka 2020. te je završio 15. ožujka 2021.

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost ANZOTICA COSMETICS d.o.o.“

Kontakt osoba za više informacija: Marija Meglaj,+385 95 818 0522, e-mail: [email protected]

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr