[DARIVANJE MAJČIN DAN MOJA OAZA & LUXEA 10.5.2024.-17.5.2024]

ANZOTICA COSMETICS D.O.O, adresa sjedišta Svetonedeljska cesta 58, 10431 Kerestinec, OIB 77163804312 (u daljnjem tekstu “Organizator”) organizira nagradni natječaj na svojoj službenoj Facebook i Instagram stranici pod nazivom DARIVANJE – MAJČIN DAN , MOJA OAZA & LUXEA

Članak 1.

Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama (META).

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija Organizatora i njegovih aktivnosti.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji. Organizator zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem, Sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila, koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

Članak 4.

Nagradni natječaj traje od  10.5.2024.-17.5.2024. Pravila Nagradnog natječaja objavljena su na službenoj web stranici Organizatora.

Članak 5.

Sudionici pristupaju natječaju putem službene Facebook stranice LUXEA / MOJA OAZA i službene Instagram stranice @luxea_blistava_ljepota / @moja_oaza_kozmetika.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je:

-Lajkati stranicu LUXEA i MOJA OAZA na društvenim mrežama FB/IG, lajkati objavu darivanja i spremiti objavu darivanja

-Ispod objave darivanja ostaviti komentar na nagradno pitanje kako ga komunicira Organizator

-U darivanju se može sudjelovati na oba profila, može se sudjelovati sa više komentara uz različite osobe koje su tagirane. Dobitnik/Dobitnica je jedan/jedna po društvenoj mreži i profilu.

Dobitnika ćemo objaviti u roku od pet dana od završetka natječaja. Nagrada se šalje na adresu unutar RH.

Prijave pod lažnim profilima Organizator može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se Sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.

Organizator zadržava pravo da materijale dobivene iz Nagradnog natječaja zadrži u svojoj bazi kako bi mu poslužili za potrebe stručnog žiriranja i odabira dobitnika.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od: 4 Luxea duo seta i 4 Moja Oaza duo seta

–  2x duo set Moja Oaza FB 

– 2x duo set Moja Oaza IG 

– 2x duo set Luxea FB 

– 2x duo set Luxea IG 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Organizator će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrada.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici koji osvoje nagrade pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Organizatora da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu.

Organizator se obvezuje da će osobne podatke koje prikupi čuvati u sigurnom okruženju. Osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je Anzotica Cosmetics, adresa sjedišta  Svetonedeljska cesta 58, 10431 Kerestinec.

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail: [email protected].

U svrhu provođenja nagradnog natječaja, Organizator će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik ima u svakom trenutku sljedeća prava:

pravo na pristup

pravo na ispravak

pravo na brisanje

pravno na ograničenje obrade

pravo na prenosivost podataka.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudionici su slobodni u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaćaju da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Nagradnom natječaju. Organizator će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko korištenja i predaje nagrade.

Članak 7.

Dobitnici će biti proglašeni u roku od pet dana od dana završetka natječaja. Organizator će dobitnike objaviti u komentaru ispod objave Nagradnog darivanja na službenoj Facebook stranici Luxea i Moja Oaza te Instagram stranici @luxea_blistava_ljepota i @moja_oaza_kozmetika u editu nagradnog darivanja.

Nagrada je neprenosiva i ne može se zamijeniti za novac. Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Organizator zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti.

Pravo na navedenu nagradu dobitnik ostvaruje tako što će u inbox Luxea/Moja Oaza i DM @luxea_blistava_ljepota/@moja_oaza_kozmetika dostaviti svoju adresu, puno ime i prezime i kontakt telefon.

Svi podaci Sudionika, brišu se trajno 30 dana od primitka.

Organizator će dobitnika pravovremeno obavijestiti o načinu preuzimanja nagrade.

Članak 8.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku.

U Kerestincu, 10.5.2024.

Anzotica Cosmetics d.o.o.