Pravila nagradnog natječaja 

Članak 1. 

ANZOTICA COSMETICS D.O.O, adresa sjedišta Puškarićeva 18, 10250 Zagreb, OIB 77163804312 (u daljnjem tekstu “Organizator”) organizira nagradni natječaj na svojoj službenoj Facebook i Instagram stranici pod nazivom “Rođendansko Darivanje povodom 3 rođendana & Anzotica Cosmetics novog weba “. Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama. 

  

Članak 2. 

Svrha Nagradnog natječaja je promocija Organizatora i njegovih aktivnosti. 

  

Članak 3. 

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji. Organizator zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem, Sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila, koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu. 

  

Članak 4. 

Nagradni natječaj traje od 21.7.-27.7.2021. god. Pravila Nagradnog natječaja objavljena su na službenoj web stranici Organizatora. 

  

Članak 5. 

Sudionici pristupaju natječaju putem službene Facebook stranice Moja Oaza i službene Instagram stranice @moja_oaza_kozmetika.

 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je u komentaru ispod objave nagradnog natječaja napisati:  

Kreativno opisati izgled novog Anzotica Cosmetics weba, što vam se najviše sviđa na njemu te koje sve razlike primjećujete u odnosu na predhodni web. 

Sretno svima! 

 

Dobitnika ćemo objaviti u roku od pet dana od završetka natječaja. 

Prijave pod lažnim profilima Organizator može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se Sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja. 

Organizator zadržava pravo da materijale dobivene iz Nagradnog natječaja zadrži u svojoj bazi kako bi mu poslužili za potrebe stručnog žiriranja i odabira dobitnika. 
  

Članak 6. 

Fond nagrada sastoji se od 6 setova Moja Oaza proizvoda Ljetni Set  

3 dobitnice/dobitnika osvajaju svaki po jedan Moja Oaza set na Facebook stranici

3 dobitnice/dobitnika osvajaju svaki po jedan Moja Oaza set na Instagram stranici 

 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Organizator će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrada. 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici koji osvoje nagrade pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Organizatora da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu. 

Organizator se obvezuje da će osobne podatke koje prikupi čuvati u sigurnom okruženju. Osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je Anzotica Cosmetics, adresa sjedišta Puškarićeva 18, 10250 Zagreb. 

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail: [email protected]. 

U svrhu provođenja nagradnog natječaja, Organizator će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka. 

Sudionik ima u svakom trenutku sljedeća prava: 

 pravo na pristup 

 pravo na ispravak 

 pravo na brisanje 

 pravno na ograničenje obrade 

 pravo na prenosivost podataka. 

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu. 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. 

Sudionici su slobodni u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Nagradnom natječaju. Organizator će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko korištenja i predaje nagrade. 

  

Članak 8. 

Dobitnici će biti proglašeni u roku od pet dana od dana završetka natječaja. Organizator će dobitnike objaviti u komentaru ispod objave Nagradnog natječaja na službenoj Facebook stranici Moja Oaza te Instagram stranici @moja_oaza_kozmetika putem storya. 

Nagrada je neprenosiva i ne može se zamijeniti za novac. Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Organizator zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti. 

Pravo na navedenu nagradu dobitnik ostvaruje tako što će u inbox Moja Oaza i DM @moja_oaza_kozmetika dostaviti svoju adresu, puno ime i prezime i kontakt telefon. 

Svi podaci Sudionika, brišu se trajno 30 dana od primitka. 

Organizator će dobitnika pravovremeno obavijestiti o načinu preuzimanja nagrade. 

Članak 9. 

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. 

Članak 10. 

Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku. 

  

U Zagrebu, 21.07.2021. 

Odgovori